Монографії та навчальні посібники

Викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання є авторами навчальних посібників та монографій.

Природоохоронне законодавство та екологічне право

Денисюк Н. В. Природоохоронне  законодавство  та  екологічне  право. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів: Українські технології, 2016. 216 c.

Теорія і практика компетентнісно орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів природничих дисциплін

Сяська І. О. Теорія і практика компетентнісно орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів природничих дисциплін: монографія. Рівне: О. Зень, 2020. 440 с.

ISBN 978-617-601-347-1

Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології

Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія. Рівне : О. Зень, 2016. 440 с.

ISBN 978-617-601-153-8

Асистентська практика

Костолович М. І., Денисюк Н.В., Ойцюсь Л. В. Асистентська практика: навч. посіб. для студентів магістратури. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 172 с.

Сторінки