Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку

Грицай Н. Б. Екологічний вектор методичної підготовки майбутніх учителів біології в закладах вищої освіти. Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку: Дискурс – 2019: колективна монографія / за ред. С. Д. Рудишина, І. М. Кореневої. Суми: Вінниченко М. Д., 2019. С. 122–141.