Наукові конференції і семінари

Викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання та здобувачі вищої освіти беруть активну участь у науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня, присвячених сучасній природничій освіті та науці, актуальним проблемам методики навчання природничих наук.

У 2021 році кафедра була співорганізатором ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) та І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького), І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» (Глухівський національний педагогічний університету імені Олександра Довженка). 

У 2022 році кафедра була співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі» (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 19 квітня 2022 р.), ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи», яка присвячена 150-річчю з дня народження Володимира Гнатюка (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 20 травня 2022 р.), IV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 25 травня 2022 р.), ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти» (Університет Григорія Сковороди у Переяславі, 30–31 травня 2022 р.), І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 20-21 жовтня 2022 р.).

У 2023 році кафедра була співорганізатором таких конференцій: ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та здобувачів освіти «Шлях в науку: перші кроки» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 6 квітня 2023 р.), V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 9 травня 2023 року); V Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 18-19 травня 2023 року), IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 19-20 жовтня 2023 р.).

У 2024 році кафедра виступила співорганізатором Науково-природничих читань «Наукові відкриття XX–XXI століття: досвід та тенденції розвитку природничих наук в Україні та світі: глобальний, національний та регіональний аспекти» (КЗВО «Рівненська медична академія»), Всеукраїнської науково-практичної конференції "Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти" (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

НАУКОВО-ПРИРОДНИЧІ ЧИТАННЯ

2 квітня 2024 року викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання психолого-природничого факультету РДГУ та студенти спеціальностей 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) взяли участь у Науково-природничих читаннях – 2024 «Наукові відкриття XX–XXI століття: досвід та тенденції розвитку природничих наук в Україні та світі: глобальний, національний та регіональний аспекти», проведених на базі КЗВО «Рівненська медична академія».

Ekologia i racjonalne zarządzanie przyrodą: edukacja, nauka i praktyka

5 листопада 2023 року здобувачі вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції для науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти «Ekologia i racjonalne zarządzanie przyrodą: edukacja, nauka i praktyka», яка була організована Міжнародною Академією Прикладних Наук в Ломжі (Польща), а також ЗВО-партнерами з України.

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання

Кафедра природничих наук з методиками навчання психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету виступила співорганізатором І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання».

Пленарне засідання відбулося 20 жовтня 2022 року на факультеті природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка в дистанційному форматі.

Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору

27 жовтня 2021 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору», співорганізатором якої була кафедра природничих наук з методиками навчання РДГУ.

Анонси конференцій

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти», яка відбудеться 29–30 жовтня 2021 року на базі кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

За додатковою інформацією звертатись:

Сторінки