Кафедра природничих наук з методиками навчання

Кафедра природничих наук з методиками навчання

Становлення Нової української школи вимагає перегляду змісту, форм, методів і технологій навчання учнів в умовах інноваційного освітнього простору. В типовій освітній програмі для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженій наказом Міністерства освіти України від 19 лютого 2021 року № 235, особливе значення надається формуванню природничої компетентності, зокрема під час вивчення нових інтегрованих курсів з природничих наук у 5–6 класах. Крім того, з 2018 року в 10–11 класах впроваджується експериментальний інтегрований курс «Природничі науки». З огляду на це необхідно забезпечити належний рівень підготовки майбутніх учителів до викладання цих предметів.

З 2020-2021 навчального року в Рівненському державному гуманітарному університеті розпочалася підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого і другого рівнів вищої освіти, які в майбутньому зможуть викладати природничі науки, фізику, хімію, біологію. Для забезпечення якісної підготовки майбутніх педагогів до майбутньої професійної діяльності використовують різноманітні інноваційні технології навчання, практико орієнтований підхід до навчання майбутніх учителів.