Академічна мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність РДГУ

Положення про стратегію інтернаціоналізації РДГУ

Внутрішня мобільніcть

Кафедра природничих наук з методиками навчання тісно співпрацює з Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г. КороленкаТернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира ГнатюкаГлухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, з якими підписано угоди про внутрішню академічну мобільність.

У лютому 2024 року розпочалася реалізація програми академічної мобільності між Рівненським державним гуманітарним університетом і Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка.

У ІІ семестрі 2023-2024 н.р. здобувачки вищої освіти ІІІ курсу освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)» Маринич Ірина та Добриднік Наталія вивчають вибіркову дисципліну «Екологія рослин і тварин» у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка за програмами академічної мобільності (наказ РДГУ від 09.02.2024 р. № 63-07-01).

Здобувачі вищої освіти ГНПУ вибрали для вивчення навчальну дисципліну "Методика навчання природознавства" освітньої програми "Середня освіта (Природничі науки)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку викладає завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ докторка педагогічних наук, професорка Грицай Наталія Богданівна.

У межах укладеної угоди здобувачі ПНПУ імені В.Г.Короленка в 1 семестрі 2021-2022 навчального року відвідували заняття з вибіркових навчальних дисциплін "Основи заповідної справи" (ОП "Середня освіта (Природничі науки)" першого рівня вищої освіти) та "Лікарські рослини з основами фітонцидології" (ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" першого рівня вищої освіти) у викладачів кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ (наказ від 01.09.2021 р. № 148-01-01).

26.10.2021 року відбулося відкрите заняття з дисципліни "Основи заповідної справи", яке провела на високому науково-методичному рівні професор кафедри природничих наук з методиками навчання Мельник Віра Йосипівна. Тема лекції: "Природно-заповідний фонд України. Природні заповідники. Біосферні заповідники". Здобувачі вищої освіти РДГУ та ПНПУ з великою цікавістю слухали лекцію, в якій гармонійно поєднувалися теоретичний матеріал та реальні кейси з життя. 

01.11.2021 року кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Виговським Ігорем Вікторовичем було проведено відкриту лекцію з теми "Збір, сушіння та зберігання лікарської продукції" для здобувачів 2 курсу РДГУ і ПНПУ освітньої програми "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)".

У другому семестрі 2021-2022 навчального року заплановано, що здобувачі магістерського рівня ОП "Середня освіта (Природничі науки)" реалізовуватимуть свою академічну мобільність під час вивчення вибіркової дисципліни "Сучасні природоохоронні технології" в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка (кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології). 

 

Міжнародна мобільність

Здобувач ОП "Середня освіта (Природничі науки)" Давидюк Олексій під час навчання в бакалавраті брав участь у програмі академічної мобільності в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (зараз Університет гуманітарно-природничий імені Яна Длугоша в Ченстохові).