Академічна мобільність здобувачів вищої освіти у дії

Кафедра природничих наук з методиками навчання тісно співпрацює з Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г. Короленка, з яким підписано угоду про внутрішню академічну мобільність.

Відповідно до укладеної угоди здобувачі ПНПУ імені В.Г.Короленка в 1 семестрі 2021-2022 навчального року відвідують заняття з вибіркових навчальних дисциплін "Основи заповідної справи" (ОП "Середня освіта (Природничі науки)" першого рівня вищої освіти) та "Лікарські рослини з основами фітонцидології" (ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" першого рівня вищої освіти) у викладачів кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ.

Сьогодні відбулося відкрите заняття з дисципліни "Основи заповідної справи", яке провела на високому науково-методичному рівні професор кафедри природничих наук з методиками навчання Мельник Віра Йосипівна. Тема лекції: "Природно-заповідний фонд України. Природні заповідники. Біосферні заповідники". Здобувачі вищої освіти РДГУ та ПНПУ з великою цікавістю слухали лекцію, в якій гармонійно поєднувалися теоретичний матеріал та реальні кейси з життя. Дякуємо Вірі Йосипівні за високий професіоналізм та любов до своєї справи!

Впроваджуємо найсучасніші підходи у підготовці майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії та біології!

Щиро вдячні колегам з ПНПУ імені В.Г.Короленка за співпрацю!

http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/4764/