Наукова робота здобувачів вищої освіти

Наукова робота здобувачів вищої освіти полягає в написанні наукових робіт, участі в науково-практичних конференціях і семінарах, конкурсах студентських наукових робіт, роботі проблемних груп.

Положення про студентський науковий гурток / проблемну групу

План роботи проблемної групи

Наукові публікації здобувачів

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, публікують свої статті у збірниках наукових праць та матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

  2022 рік

Конкурс студентських наукових робіт з біології

Вітаємо переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Біологія»