Освітні програми

Кафедра природничих наук з методиками навчання забезпечує підготовку здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" другого рівня вищої освіти (2020)

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" другого рівня вищої освіти (2021)

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" другого рівня вищої освіти (2022)

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" другого рівня вищої освіти (2023)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого рівня вищої освіти (2020)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого рівня вищої освіти (2021)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого рівня вищої освіти (2022)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого рівня вищої освіти (2023)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія)" другого рівня вищої освіти (2020)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія)" другого рівня вищої освіти (2021)

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" першого рівня вищої освіти (2020)

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" першого рівня вищої освіти (2021)

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" першого рівня вищої освіти (2022)

Освітня програма "Середня освіта (Природничі науки)" першого рівня вищої освіти (2023)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" першого рівня вищої освіти (2020)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" першого рівня вищої освіти (2021)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" першого рівня вищої освіти (2022)

Освітня програма "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" першого рівня вищої освіти (2023)

Рецензії

ОПП Середня освіта (Природничі науки) другого рівня вищої освіти 2020

ОПП Середня освіта (Природничі науки) другого рівня вищої освіти 2021

ОПП Середня освіта (Природничі науки) другого рівня вищої освіти (РМАНУМ, 2021)

 

Протоколи обговорення і затвердження освітніх програм:

Витяг з протоколу засідання кафедри № 1 від 22.01.2020 р.

Витяг з протоколу засідання кафедри № 2 від 05.02.2020 р.

Витяг з протоколу засідання кафедри № 9 від 20.04.2021 р.

Витяг з протоколу засідання кафедри №10 від 21.05.2021 р.

 

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Середня освіта (Природничі науки)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Середня освіта (Природничі науки)" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП "Середня освіта (Природничі науки)" (20-22.09.2021).

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Індивідуальний план здобувача освітньо-професійної програми "Середня освіта (Природничі науки)" другого (магістерського) рівня вищої освіти-2020 

Індивідуальний план здобувача освітньо-професійної програми "Середня освіта (Природничі науки)" другого (магістерського) рівня вищої освіти-2021 

 

Навчальні плани (магістратура)

2020-2021 н.р.

Середня освіта (Природничі науки)     денна форма      заочна форма

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)     денна форма      

2021-2022 н.р.

Середня освіта (Природничі науки)     денна форма      заочна форма

 

Графік освітнього процесу          денна форма        заочна форма