Наукові конференції і семінари

Викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання та здобувачі вищої освіти беруть активну участь у науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня, присвячених сучасній природничій освіті та науці, актуальним проблемам методики навчання природничих наук.

У 2021 році кафедра була співорганізатором ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) (http://physicsnature.tnpu.edu.ua/page/organithation/) та І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) (https://pnmn.rshu.edu.ua/library/naukovi-konferenciyi-i-seminary/aktualni-problemy-ta-perspektyvy-rozvytku-metodyky), І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» (Глухівський національний педагогічний університету імені Олександра Довженка) (https://pnmn.rshu.edu.ua/library/naukovi-konferenciyi-i-seminary/aktualni-problemy-rozvytku-tvorchoyi-osobystosti-maybutnogo).

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання

Кафедра природничих наук з методиками навчання психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету виступила співорганізатором І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання».

Пленарне засідання відбулося 20 жовтня 2022 року на факультеті природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка в дистанційному форматі.

Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору

27 жовтня 2021 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору», співорганізатором якої була кафедра природничих наук з методиками навчання РДГУ.

Анонси конференцій

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти», яка відбудеться 29–30 жовтня 2021 року на базі кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

За додатковою інформацією звертатись:

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання проф. Грицай Н.Б. та доцентка кафедри Денисюк Н.В. взяли участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ».

Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVІIІ Каришинські читання)

27-28 травня 2021 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка традиційно відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІIІ Каришинські читання).

Сторінки