Формування дослідницької компетентності

Формування дослідницької компетентності у навчанні природничих наук.

Сучасній вітчизняній освіті потрібен учитель, який би не механічно відтворював певні наукові догми, а вносив би в освітній процес новизну, оригінальність та творчість. Недаремно однією з найважливіших функцій професійної діяльності вчителя є дослідницька.

Учитель-дослідник знає, якими методами краще подати навчальний матеріал у різних класах, які завдання поставити учням, які використати засоби активізації пізнавальної діяльності школярів, як підвищити їхні пізнавальні інтереси, розвинути самостійність і креативність. Тому серед професійних компетентностей педагогів окремо виділяють дослідницьку, яка передбачає постановку і вирішення проблеми, володіння методами наукового дослідження, активну участь в експериментальній роботі щодо підвищення ефективності освітнього процесу.

У сучасних закладах загальної середньої освіти необхідно переглянути зміст, форми та методи навчання природничих наук, більше уваги звертати на сучасні досягнення в науці, вчити учнів самостійно проводити наукові дослідження.

Запровадження дослідницько-орієнтованої природничої освіти – це нова тенденція в світі, яка сприяє підвищенню інтересу учнів до фізики, хімії, біології та інших природничих предметів, зростанню рівня навчальних досягнень школярів у галузі «Природознавство».

Використання дослідницького підходу активізує пізнавальну діяльність учнів та студентів, підвищує їхній інтерес до наукових досліджень, стимулює до поглибленого вивчення природничих дисциплін.

Кількість інформації в природничих науках продовжує зростати, і тому необхідно навчати учнів здобувати знання та отримувати відповіді на запитання, які їх цікавлять, шляхом самостійних наукових пошуків. Залучення школярів до «відкриття» законів природи сприяє розумінню зв’язку отриманих знань із повсякденним життям, розвитку критичного мислення учнів та позитивного ставлення до науки.