Організація освітнього процесу

Основні положення щодо організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в РДГУ

Методичні рекомендації щодо підготовки навчальних планів у Рівненському державному гуманітарному університеті 2021

Положення про оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти РДГУ

Порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти в дистанційному режимі

Положення про вибір дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти

Положення РДГУ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки

Положення про змішане навчання 2019

Положення про повторне вивчення

Положення про практики

Пам’ятка здобувачу вищої освіти при складанні підсумкової атестації

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність РДГУ

Положення про стратегію інтернаціоналізації РДГУ

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету, здобутих у неформальній та інформальній освіті

Положення про екзаменаційну комісію

Положення "Про організацію інтегрованого навчання осіб з інвалідністю"

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком роботи у РДГУ

Положення про організацію та проведення гостьових лекцій у РДГУ

Положення про стейкхолдерів освітнього процесу у РДГУ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в РДГУ

Положення про проведення тренінгів

Положення про сертифікатні програми у РДГУ

Положення про робочу програму навчальної дисципліни 2021

Положення про робочу програму навчальної дисципліни 2019

Положення про силабус навчальної дисципліни 2021

Положення про силабус навчальної дисципліни 2020

ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньої програми у Рівненському державному гуманітарному університеті

Положення про академічну доброчесність в Рівненському державному гуманітарному університеті

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Денна форма навчання

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8bbRLQTwMAeTPrxx3xMcCuMDCulI84i/edit#gid=996659135

Заочна форма навчання

Розклад занять 1 курсу магістратури

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7UykLdOcXpZ7J-g0Bq1ZB6qwmaoXpXpk451B55O_T0/edit?usp=sharing

2 семестр

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1es8umi3bHz3gGIqUfnzOg86NOE2-yxaBK-m_595tLkk/edit?usp=sharing

Розклад занять 2 курсу магістратури

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KWg0_DKA37-D5StJlNq_e6baRbeYJej-QAWUPsToAzI/edit?usp=sharing

 

Графіки освітнього процесу

Розклад екзаменів

Розклад атестації