Науково-дослідницька робота викладачів

Науково-дослідницька робота викладачів кафедри природничих наук з методиками навчання полягає в написанні наукових праць, зокрема в міжнародних виданнях, участі в науково-практичних конференціях і семінарах, захистах дисертаційних робіт тощо.

Викладачі працюють над науковими темами:

- «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук» (0116U002990);

- "Інноваційні технології навчання природничих наук у закладах загальної середньої та вищої освіти" (0121U112774).

У 2020 році викладачами опубліковано 3 розділи в колективних монографіях, 4 статті у виданнях, внесених до наукометричних баз Web of Science та Scopus, 15 публікацій у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях та матеріалах міжнародних наукових конференцій.

У 2021 році опубліковано 1 розділ у колективній монографії, 6 статей у виданнях, внесених до наукометричних баз Web of Science та Scopus, 39 публікацій у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях та матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

 

План наукової роботи на 2021 рік

 

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК З МЕТОДИКАМИ НАВЧАННЯ НА 2021 р.

Викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання працюють згідно з планом наукової роботи на 2021 рік,

затвердженим на засіданні кафедри (протокол № 6 від 22 січня 2021 року).

Захисти дисертацій

У 2021 році відбулося два захисти дисертацій:

- 4 березня 2021 року - захист дисертації старшого викладача кафедри Денисюк Наталії Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія з теми: "Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне" (Науковий керівник - кандидат географічних наук, професор кафедри природничих наук з методиками навчання Мельник Віра Йосипівна);