Захисти дисертацій

У 2021 році відбулося два захисти дисертацій:

- 4 березня 2021 року - захист дисертації старшого викладача кафедри Денисюк Наталії Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія з теми: "Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне" (Науковий керівник - кандидат географічних наук, професор кафедри природничих наук з методиками навчання Мельник Віра Йосипівна);

- 14 травня 2021 року - захист дисертації гаранта ОП "Середня освіта (Природничі науки)" другого рівня вищої освіти доцента Сяської Інни Олексіївни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти з теми: "Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки" (Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Пустовіт Григорій Петрович).