Міжнародна співпраця

Викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання беруть активну участь у міжнародній співпраці.

Угоди про міжнародну співпрацю

I. Стажування у зарубіжних закладах вищої освіти (Республіки Польща).

Грицай Наталія Богданівна - Академія Яна Длугоша в Ченстохові (з 2 жовтня 2017 року до 2 січня 2018 року).

Мельник Віра Йосипівна - Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (1 листопада 2018 року до 30 квітня 2019 року).

Сяська Інна Олексіївна - Вища школа "Uni-Terra" в Познані (1 жовтня 2020 року до 03 березня 2021 року).

Денисюк Наталія Василівна - Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (25 лютого 2021 року до 25 червня 2021 року).  

II. Публікації в зарубіжних виданнях:

- у колективних монографіях:

1. Грицай Н. Б. Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Польщі та України: компаративний аналізю Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: сollective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 116–133.

2. Грицай Н. Б. Європейський досвід методичної підготовки майбутніх учителів біології. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. 1st. ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. P. 306–326. DOI: 10.30525/978-9934-571-27-5_15

3. Hrytsai N. B. The System of Methodical Training of Future Teachers of Biology. Theoretical and practical aspects of development of modern sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. Vol. 2. P. 1–19. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_15

4. Грицай Н. Контекстно-орієнтована підготовка майбутніх учителів біології у педагогічних закладах вищої освіти. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : колективна монографія / за наук. ред. проф. Гаврілової Людмили. Hameln, Germany: InterGING, 2019. С. 167–180. https://doi.org/10.19221/978-3-946407-06-5

5. Siaska Inna. The use of competency approach and innovative technologies in the process of formation of ecological competency of future teachers of natural sciences. Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects: collective monograph. Katowice, 2019. Monograph 24, part 1. Р. 362–368. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/contemporary_innovative_and_information_technologies_of_social_development_educational_and_legal_aspects/54

6. Hrytsai N. B. Peculiarities of professional training of future biology teachers in Slovenia and Romania. Modern researches in psychology and pedagogy: Collective monograph / Baia Mare, Romania. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 128–144. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-36-5/7

7. Hrytsai N., Dyachenko-Bohun M., Mikheyenko O., Lianna O., Karpenko Yu. Formation of environmental culture of student youth in higher education institutions. Pedagogy theory: collective monograph. Boston: Primedia eLaunch, 2020. P. 82–87. DOI: 10.46299/isg.2020.MONO.PED.I

8. Melnyk V. J. Denysuyk N. V. Таксономічна та екологічна структури дендрофлори парків і скверів міста Рівного. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: сollective monograph. Wloclawek, Poland: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. Part 2. Р. 521–538. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.7

9. Siaska Inna. The concept of sustainable development as a methodological basis for the ecological of education in higher pedagogical institutions. Theoretical and applied aspects of sustainable development: collective monograph. Katowice, 2020. Monograph 33, part 2. Р. 7582. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/theoretical_and_applied_aspects_of_sustainable_development/70

- у наукових журналах:

1. Грицай Н. Б. Аборигенні та інтродуковані види деревних рослин парків і скверів міста Рівного. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI (19), Issue: 171, 2018. P. 13–17. http://dx.doi.org/10.31174/SEND-NT2018-171VI19-02

2. Грицай Н. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів біології в університетах Болгарії. Научен вектор на Балканите. Пловдив, България. 2018. № 1. C. 41–43.

3. Грицай Н. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів біології в університетах Словацької Республіки. Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 1(3). Пловдив, България. C. 31–34.

4. Грицай Н. Б., Купчак С. Б. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування проектної технології. Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 2 (4). Пловдив, България. C. 25–27.

5. Hrytsai N. Experience of professional training of future biology teachers in the Republic of Slovenia. Znanstvena misel: journal. Ljubljana, Slovenia. 2019. № 30. Vol. 2. P. 25–31.

6. Hrytsai N. The implementation of innovative technologies in methodological training of future biology teachers. Knowledge, Education, Law, Management. 2019. № 1 (25). P. 54–67. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3275874

7. Денисюк Н.В. Пылеочищающая роль зеленых насаждений города Ровно. Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта: Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі: навукова-тэарэтычны часопіс. Брэст, 2020. № 1. С. 105–111

8. Грицай Н. Б. Особливості формування професійної культури майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Revistă ştiinţifică progresivă: Jurnalul științific trimestrială. Chișinău: Tipografie S.R.L. «Fabrica Disa», Republica Moldova. 2020. Vol. 3. № 1 (3). P. 9–12.

9. Siaska I. Factors of incipience and development of ecological competency of personality. Modern engineering and innovative technologies. Karlsruhe, 2020. Issue 13. Part 5. P. 13–19. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-13-05-003

10. Siaska I. The metodology forming of ecological competency of future teachers of natural sciences during vocational training. Scientific Journal of Polonia University . Czestochowa, 2020. Vol 38. No 1-1. P. 211220. DOI: https://doi.org/10.23856/3828

11. Siaska I. Conceptual model of formation of ecological competency of future teachers of natural sciences. Scientific Journal of Polonia University. Czestochowa, 2020. Vol 41. No 4. Р. 71–79. DOI: https://doi.org/10.23856/4109

- у матеріалах конференцій:

1. Hrytsai N. Formation Training Of Value Attitude To Nature In Children For Future Teachers. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018. Volume XLIII. Р. 364–373. DOI: 10.15405/epsbs.2018.07.48 URL: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ECCE2018048.pdf (Web of Science)

2. Грицай Н. Б. Тенденції розвитку природничої освіти в Україні. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23rd. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р. 128–131.

3. Grycaj N. Metodyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli biologii w Uniwersytetach Pedagogicznych Ukrainy. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland». Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 2. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 134–137.

4. Hrytsai N. Slovenian experience of training future biology teachers at universities. Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019; editors Lidija Weis, Viktor Koval. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. P. 302–304.

5. Hrytsai N. The modern concept of methodical training of future biology teachers. International scientific and practical conference «Influence of scientific achievement in education on the development of modern society»: conference proceedings. Vilnius, Lithuania, April 26–27, 2019. Vilnius: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. P. 47–50.

III. Спільні публікації із зарубіжними колегами в міжнародних виданнях.

1. Grycaj N. (Hrytsai N.), Bąbelewska A. Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów. Chemistry. Environment. Biotechnology. 2017, 20, 67–70. DOI 10.16926/cebj.2017.20.11

2. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I., Zukow W. The readiness of future biology teachers for healthcare-safety technologies implementation in professional activity. Education and Information Technologies, January 2019. Vol. 24, Issue 1. P. 679–691. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-018-9799-y DOI: 10.1007/s10639-018-9799-y (Scopus, Web of Science)

3. Hrytsai, N., Diachenko-Bohun, M., Grynova, M., Grygus, I., & Zukow, W. Methodical Training System Enhancements of Future Biology Teachers at Pedagogical Universities. Journal of History Culture and Art Research – Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 2019. Vol. 8. No. 1. Р. 30–38. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1995 (Web of Science)

4. Hrytsai N., Trokhymchuk I., Grygus I., Zukow W. Training of future biology teachers to organize excursions in school. Journal of Education, Health and Sport. 2019. № 9 (5). P. 187–198. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2769680

5. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I., Muszkieta R., Napierała M. and Zukow W. Characteristics of Healthbreakers in the Conditions of Realization of Health-Safety Technologies in Education Structures. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2019. Vol. 8. No 3.1. P. 26–34. (Web of Science) URL: http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/issue/archive 

6. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I., Skaliy A., Hagner-Derengowska M., Napierała M., Muszkieta R., Zukow W. Historical Retrospective of the Development of Scientific Approaches to Health-Saving Activity in Society. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol. 9. No 1. January. P. 31–38. URL: http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/692 (Web of Science)

7. Hrytsai, N.; Trokhymchuk, I.; Diachenko-Bohun, M.; Grygus, I.; Muszkieta, R.; Napierała, M.; Hagner-Derengowska, M.; Ostrowska, M.; Smoleńska, O.; Zukow, W. The Formation of System of Knowledge about Oncology Diseases and Their Prevention of Future Biologists. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020; 9 (4): 6-11. http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/issue/view/30 (Web of Science)

8. Momot, O., Diachenko-Bohun, M., Hrytsai, N., Grygus, I., Stankiewicz, B., Skaliy, A., ... & Zukow, W. (2020). Creation of a Healthcare Environment at a Higher Educational Institution. Journal of Physical Education and Sport20, Art 131, 975-981. (SCOPUS) DOI:10.7752/jpes.2020.s2138

9. Novopysmennyi, S., Diachenko-Bohun, M., Hrytsai, N., Grygus, I., Muszkieta, R., Napierała, M., ... & Zukow, W. (2020). Implementation of electronic health control technologies in higher education institutions. Journal of Physical Education and SportVol. 20 Supplement Issue 2, April, Art 131, 921-928. (SCOPUS) DOI:10.7752/jpes.2020.s2131

IV. Участь у міжнародних конференціях

1. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities», Kaunas, Lithuania, 2018 (проф. Грицай Н.Б.);

2. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018 (проф. Грицай Н.Б.);

3. 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, Ljubljana, May 24, 2019 (проф. Грицай Н.Б.);

4. International scientific and practical conference «Influence of scientific achievement in education on the development of modern society», Vilnius, Lithuania, April 26–27, 2019 (проф. Грицай Н.Б.);

5. Міжнародна науково-практична конференція «Європейський потенціал розвитку природничих дисциплін», Люблін, Республіка Польща, 27–28 листопада 2020 р. (проф. Мельник В.Й.);

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowа «Rola nauki i edukacji w zrównoważonym rozwoju» (Katowice, 30–31 marca 2020) (доц. Сяська І.О.).

V. Проведення наукових семінарів за кордоном

Проф. Грицай Н.Б. провела науковий семінар «Metodyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli biologii w Uniwersytetach Pedagogicznych Ukrainy», присвячений інноваціям у методичній підготовці майбутніх учителів біології в педагогічних університетах України. Детальніше про семінар: http://grytsai.rv.ua/?p=1274

VI. Володіння іноземною мовою на рівні В2

Завідувачка кафедри проф. Грицай Н.Б., проф. Мельник В.Й. та доц. Сяська І.О. склали іспит на знання польської мови на рівні В2.

Доц. Попельницька (Гаврилюк) О.В. склала іспит на знання англійської мови на рівні В2 і захистила дипломну роботу англійською мовою.

VIІ. Членство в громадській організації "Центр українсько-європейського наукового співробітництва"

(проф. Грицай Н.Б., проф. Мельник В.Й., доц. Виговський І.В., ст. викл. Савчук Л.К., доц. Сяська І.О.).