Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність в Рівненському державному гуманітарному університеті

Проєкт Кодексу дотримання академічної доброчесності

Ухвалено Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, згідно з яким заклади вищої освіти можуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів за порушення академічної доброчесності – плагіат у кваліфікаційних роботах.

Кафедра природничих наук з методиками навчання важливе значення надає формуванню у здобувачів академічної доброчесності.

З метою дотримання академічної доброчесності на кафедрі створено комісію з академічної доброчесності на чолі з проф. Мельник В.Й. (протокол № 3 від 05.10.2020 р.).

 

22 листопада 2023 року проведено круглий стіл зі студентами спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) з теми "Академічна доброчесність очима студентів"/

 

 

 

 

 

 

15 лютого 2022 року для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) проведено семінар з теми "Академічна доброчесність у підготовці майбутніх учителів природничих наук".

На семінарі виступила проф. Грицай Н.Б., яка детально розповіла здобувачам про дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та виконання наукових робіт, про особливості перевірки кваліфікаційних робіт на текстові запозичення та її результати у випускників цього року. Студенти мали нагоду поставити низку запитань щодо написання магістерської роботи, правильного цитування наукових праць, оформлення літературних джерел та ін.

Здобувачі вищої освіти також мали можливість пройти курси з академічної доброчесності на платформах Prometheus та EdEra.

2 вересня 2023 року оголошено проведення творчого конкурсу "Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти - актуальна проблема сьогодення". 

Здобувачам запропоновано розробити різноманітні наочні матеріали (емблема, плакат, постер, малюнки, брошури та ін.) з теми академічної доброчесності.

Графік перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат

 

Запрошуємо здобувачів освіти до участі у конкурсі

«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ДАНИНА МОДІ, ЧИ ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ?»

Організатори:

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України, Молодіжний центр «Start», кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи), Рівненський державний гуманітарний університет (Регіональний комплексний науково-методичний центр інноваційних технологій освітнього процесу, кафедра теорії та методики виховання), Харківська гуманітарно-педагогічна академія (кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки), Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, Управління освіти і гуманітарної політики Уманської міської ради.

З метою реалізації задекларованих законодавчих норм про академічну доброчесність у закладах вищої освіти, посилення дієвості політики, стандартів та процедури дотримання академічної доброчесності Групою сприяння академічній доброчесності факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини започатковано конкурс «Академічна доброчесність: данина моді, чи життєва необхідність?».

До участі у Конкурсі запрошуються учні, здобувачі освіти, аспіранти, представники органів студентського самоврядування ЗВО України.

Умови участі та технічні вимоги до конкурсних робіт:

І. Презентація досвіду сприяння академічній доброчесності та протидії плагіату та пропозиції щодо перспектив розвитку політики академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі ЗВО / факультету, представником якого є учасник-конкурсант.

Вимоги: матеріали тез подаються у вигляді комп’ютерного файлу в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14). Обсяг тексту – до 5 сторінок друкованого тексту (формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20 мм.)

ІІ. Відеоролик, спрямований на популяризацію академічної доброчесності в суспільстві.

Вимоги до відео: формати mov, mpg4; хронометраж – до 1 хв.

Всі конкурсанти отримують «Свідоцтво учасника Конкурсу».

Кращі конкурсні роботи визначаються дипломами переможців (І, ІІ та ІІІ місце), цінними призами та у подальшому використовуються організаторами для практичної реалізації під час популяризації принципів дотримання академічної доброчесності.

Заповніть будь-ласка реєстраційну анкету за посиланням: https://forms.gle/b53jjne3JFvC29u18

Конкурсні роботи просимо надсилати до 15 грудня 2023 р. на електронну адресу: tarasuyktana3@gmail.com (з поміткою: на конкурс).

Детальну інформацію можна отримати за телефоном:

096-360-46-50 (Тарасюк Тетяна).

ЧЕКАЄМО НА ВАС!