Тематика кваліфікаційних робіт

Графік перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат

 

  Тематика кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)

Тема

П.І.П студента

 1.  

Методика формування сучасної наукової картини світу учнів 11 класу в процесі вивчення природничих предметів

Зелена Ілона Віталіївна

 1.  

Методика формування здоров’язбережувальної компетентності учнів старших класів на уроках з природничих наук

Толочик Ірина Олександрівна

 1.  

Використання проєктної технології у навчанні природничих наук учнів старших класів.

Верхогляд Наталія Володимирівна

 1.  

Методика використання компетентнісно орієнтовних завдань на уроках з природничих предметів у 10 класі

Давидюк Олексій Васильович

 1.  

Методика реалізації змішаного навчання на уроках з природничих предметів в 11 класі

Ферар Ольга Романівна

 1.  

Використання ситуативних вправ і задач у процесі природничої освіти учнів старшої школи

Шумик Любов Ростиславівна

 1.  

Педагогічна ефективність технологій інтегрованого навчання учнів 11 класів з природничих предметів

Адам'юк Оксана Петрівна

 1.  

Реалізація інтегрованого підходу у позакласній роботі з природничих предметів у старшій школі

Кирильчук Ольга Олегівна

 1.  

Методика організації проєктної діяльності старшокласників на території Шацького національного природного парку

Козачук (Загура) Світлана Олександрівна

 1.  

Організація дослідницької діяльності учнів старшої школи у процесі природничо-наукової освіти

Рудчик Марія Леонідівна

 1.  

Методика формування ключових компетентностей учнів старшої школи в процесі природничої освіти візуальними засобами

Ющук Вікторія Андріївна

 1.  

Методика проведення шкільних експериментів з природничих предметів

Довгалець Тетяна Валеріївна

 1.  

Формування ціннісного ставлення до природи в учнів 10-11 класів у процесі вивчення природничих предметів

Денищич Людмила Василівна

 

Тематика кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія)

 1. Тема

  П.І.П студента

  1.  

  Формування навичок здорового способу життя на уроках біології у 8 класі

  Демчук Світлана Олександрівна

  1.  

  Формування в учнів екологічних понять на уроках біології в 6 класі

  Іваненко Катерина Володимирівна

  1.  

  Використання дидактичних ігор на уроках біології в 6 класі

  Луцюк Ольга Михайлівна

  1.  

  Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології в 6 класі

  Марчук Тетяна Валеріївна

  1.  

  Формування статевої культури учнів на уроках біології у 8 класі.

  Мельник Катерина Віталіївна

  1.  

  Організація диференційованого навчання учнів на уроках біології

  Пархомчук Ірина Олександрівна

  1.  

  Узагальнення та систематизація знань учнів на уроках біології у 6 класі

  Ружицька Яна Володимирівна

  1.  

  Форми і методи перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

  Соловей Юлія Миколаївна

  1.  

  Методика роботи учнів зі шкільними підручниками

  Хвалько Катерина Русланівна

  1.  

  Методика роботи вчителя з обдарованими учнями на уроках біології

  Шахієва Марина Петрівна

Тематика кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Тема

П.І.П студента

 1.  

Методика реалізації міжпредметних зв’язків на уроках біології в 10 класі

Ковальчук Богдана Ігорівна

 1.  

Організація самостійної роботи учнів 11 класу на уроках біології та в позаурочній роботі

Мартинюк Наталія Михайлівна

 1.  

Використання оздоровчих технологій у 8 класі на уроках біології та позакласній роботі.

Березовська Тетяна Олександрівна

 1.  

Формування творчих здібностей учнів 6 класу на уроках біології із застосуванням технології «майстерня»

Якимчук Оксана Сергіївна

 1.  

Формування фізіологічних понять в учнів 8 класу на уроках біології та основ здоров’я.

Герасимчук Руслана Дмитрівна

 1.  

Формування в учнів 6-7 класів екологічно доцільної поведінки на уроках біології та основ здоров’я

Ярмольчук Інна Вадимівна

 1.  

Формування в учнів 8 класу навичок самооцінювання різних видів діяльності на уроках біології та основ здоров’я

Андрощук Ольга Анатоліївна

 1.  

Методика використання тренінгів на уроках біології та основ здоров’я  у 8 класі

Радковська Анастасія Олегівна

 1.  

Педагогічна ефективність застосування дидактичних ігор на уроках біології в 7 класі

Ковальчук Софія Іванівна

 1.  

Організація роботи з обдарованими та здібними учнями на уроках біології та в позакласній роботі

Токарчук Діана Сергіївна

    Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт