Склад кафедри

ГРИЦАЙ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Гарант освітньої програми "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого рівня вищої освіти.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, "Початкове навчання і біологія" (кваліфікація: вчитель початкових класів і біології, диплом з відзнакою, 2000 р.).

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, "Середня освіта (Природничі науки)" (кваліфікація: Учитель природничих наук...

МЕЛЬНИК ВІРА ЙОСИПІВНА

Кандидат географічних наук, професор.

Гарант освітньої програми "Середня освіта (Природничі науки)" першого рівня вищої освіти

Освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка (викладач біології та хімії, 1974 р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук: «Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області» (захист у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2002 році...

ВИГОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Кандидат с/г наук, доцент.

Освіта: Львівський державний аграрний університет (магістр з агрономії, 2002 р.), Рівненський державний гуманітарний університет (біолог, викладач, 2012 р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на еродованих землях, виведених під залуження в умовах лісостепу Західного» зі спеціальності 06.01.12 – кормо...

ДЕМЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Освіта: Житомирський сільськогосподарський інститут (вчений агроном, 1980 р.).

Після закінчення інституту працював головним агрономом колгоспу, а з 1986 р. – старшим науковим співробітником обласної сільськогосподарської дослідної станції.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Вплив дрібного внесення азотних добрив і комплексних систем захисту посівів на врожай та...

САВЧУК ЛЮБОВ КУЗЬМІВНА

Викладач.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2015 р., біолог, радіобіолог, вчитель біології.

Навчалася в аспірантурі (2016-2020 рр.) за спеціальністю 101 - Екологія. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії з теми: "Формування рослинного покриву в базальтових кар’єрах Волинського Полісся”.

Навчальні дисципліни: методика навчання основ здоровя, методика навчання біології, шкільний курс біології.

 

ВЛАСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Старший лаборант

Освіта: Рівненський текстильний технікум (1988 р.), Рівненський педагогічний інститут (кваліфікація: вчитель російської мови та літератури, 1995).

З 1989 році працює в Рівненському державному гуманітарному університеті.

З 2020 року – старший лаборант кафедри природничих наук з методиками навчання.

ПОПЕЛЬНИЦЬКА (ГАВРИЛЮК) ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат біологічних наук, учитель-практик

Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка. Магістр біології (2006). Захистила дипломну роботу двома мовами (українською та англійською), отримавши диплом з відзнакою.

З 2006 до 2010 року – аспірантка відділу популяційної екології Інституту екології Карпат НАН України

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Аутекологічні особливості та популяційна організація...

ЛЕВШЕНЮК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Освіта, стажування

2002-2007: Бакалаврат та магістратура на фізико-технологічному факультеті Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне). Кваліфікація: викладач фізики та методики викладання фізики у вищих навчальних закладах, вчитель фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

2008-2011: навчання у аспірантурі при кафедрі теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного...