Навчальні дисципліни

Робочі програми освітньої програми "Середня освіта (Природничі науки)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Завантажити

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого рівня вищої освіти

Методологія і методи наукових досліджень в біології

Концепції здорового способу життя

робоча програма    силабус

Біогеоценологія

Біорізноманіття

Методика навчання біології та основ здоров’я

робоча програма

Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я

робоча програма

Медико-біологічні, психологічні та соціальні аспекти здоров'язбереження

Виробнича (педагогічна) практика

Підготовка кваліфікаційної роботи

 

Освітня програма "Природничі науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Методологія і методи наукових досліджень в природознавстві

робоча програма  силабус

Концепція сталого розвитку

робоча програма    силабус

Теорія і практика екологічної освіти та виховання

робоча програма    силабус

ОП-2021

Обов'язкові освітні компоненти

ОК1. Іноземна мова у професійній діяльності

робоча програма          силабус

ОК2. Методологія і методи наукових досліджень в природознавстві

робоча програма          силабус          методичні рекомендації

ОК3. Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці

робоча програма          силабус

ОК4. Педагогіка новітньої школи

робоча програма          силабус

ОК5. Психологія освітньої діяльності

робоча програма          силабус

ОК6. Біологія в старшій школі з методикою навчання

робоча програма          силабус

ОК7. Фізика в старшій школі з методикою навчання

робоча програма          силабус

ОК8. Хімія в старшій школі з методикою навчання

робоча програма         силабус

ОК9. Методика навчання природничих наук в старшій школі

робоча програма          силабус          методичні рекомендації

ОК10. Біогеоценологія і біосферологія

робоча програма          силабус

ОК11. Концепції сучасного природознавства

робоча програма          силабус          методичні рекомендації до практичних робіт          методичні рекомендації до самостійної роботи

ОК12. Виробнича практика

ОК13. Кваліфікаційна робота

Вибіркові освітні компоненти

ВК 01 Філософія та методологія науки

робоча програма           силабус

ВК 02 Соціальна філософія

робоча програма           силабус

ВК03 https://rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny

ВК 04 Цивільна безпека

робоча програма           

ВК05 Концепція сталого розвитку

робоча програма           силабус

ВК06 https://rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny

ВК07 Теорія і практика екологічної освіти і виховання

робоча програма           силабус

ВК08 Інклюзивна освіта

робоча програма           

ВК09 https://rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny

ВК10 Лабораторний практикум з біології

робоча програма           силабус

ВК11 Методика розв’язування задач з біології

робоча програма           силабус

ВК12 https://rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny

ВК13 Лабораторний практикум з фізики

робоча програма           силабус

ВК14 Методика розв’язування задач з фізики

робоча програма          силабус          

ВК15 https://rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny

ВК 16 Лабораторний практикум з хімії

робоча програма           силабус           

ВК17 Методика розв’язування задач з хімії

робоча програма                 силабус     

ВК18 https://rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny

ВК19 Інноваційні технології навчання в природничій освіті

робоча програма           силабус

ВК20 Дослідницькі технології навчання в природничих науках

робоча програма           силабус

ВК21 Організація роботи з обдарованими учнями в закладах освіти

робоча програма           силабус

 

Освітня програма "Природничі науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти - 2021

Обов'язкові освітні компоненти

1 семестр

ОК2. Методологія і методи наукових досліджень в природознавстві

робоча програма          силабус

ОК3. Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці

робоча програма          силабус

ОК4. Педагогіка новітньої школи

робоча програма          силабус

ОК5. Психологія освітньої діяльності

робоча програма          силабус

ОК6. Біологія в старшій школі з методикою навчання

робоча програма          силабус

ОК7. Фізика в старшій школі з методикою навчання

робоча програма          силабус

ОК8. Хімія в старшій школі з методикою навчання

робоча програма         силабус

ОК9. Концепції сучасного природознавства з методикою навчання природничих наук

робоча програма          силабус

ОК10 (1). Виробнича практика

2 семестр

ОК5. Психологія освітньої діяльності

робоча програма          силабус

ОК10 (2). Виробнича практика

Вибіркові освітні компоненти

ВК 04 Цивільна безпека

робоча програма           силабус

ВК05 Концепція сталого розвитку

робоча програма           силабус

ВК06 https://rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny

 

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого рівня вищої освіти - 2023

Методологія і методи наукових досліджень в біології

Концепції здорового способу життя

робоча програма    силабус

Біогеоценологія

Біорізноманіття

Методика навчання біології та основ здоров’я

робоча програма

Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я

робоча програма

Медико-біологічні, психологічні та соціальні аспекти здоров'язбереження

Виробнича (педагогічна) практика

Підготовка кваліфікаційної роботи