Наукові конференції і семінари

Викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання та здобувачі вищої освіти беруть активну участь у науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня, присвячених сучасній природничій освіті та науці, актуальним проблемам методики навчання природничих наук.

У 2021 році кафедра була співорганізатором ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) (http://physicsnature.tnpu.edu.ua/page/organithation/) та І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) (https://pnmn.rshu.edu.ua/library/naukovi-konferenciyi-i-seminary/aktualni-problemy-ta-perspektyvy-rozvytku-metodyky), І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» (Глухівський національний педагогічний університету імені Олександра Довженка) (https://pnmn.rshu.edu.ua/library/naukovi-konferenciyi-i-seminary/aktualni-problemy-rozvytku-tvorchoyi-osobystosti-maybutnogo).

Звітна конференція за 2020 рік

13 травня 2021 року відбулася звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік, яка була приурочена Дню науки в Україні.

У роботі конференції взяли всі члени кафедри природничих наук з методиками навчання та здобувачі другого рівня вищої освіти спеціальностей 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоровя людини).

Доповіді учасників було виголошено під час засідання секції "Теорія і методика навчання природничих наук".

Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку

Професор Грицай Н. Б. та старший викладач Денисюк Н.В. 27 – 29 жовтня 2020 року взяли участь у  ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку», яка відбулася на біолого-природничому факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, що святкує своє 80-річчя.

 

Сторінки