Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології

Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія. Рівне : О. Зень, 2016. 440 с.

ISBN 978-617-601-153-8

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищих навчальних закладах. Проаналізовано значення методичної підготовки в системі професійної підготовки майбутніх учителів біології, з’ясовано сутність та структуру методичної підготовки вчителя біології; вивчено сучасний стан методичної підготовки майбутніх учителів біології у практиці роботи закладів вищої освіти в Україні та за кордоном; створено авторську концепцію методичної підготовки майбутніх учителів біології в умовах педагогічних університетів; теоретично обґрунтовано модель методичної підготовки майбутніх учителів біології; запропоновано систему форм, методів, засобів і технологій методичної підготовки майбутніх учителів біології, визначено педагогічні умови її реалізації.