Теорія і практика компетентнісно орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів природничих дисциплін

Сяська І. О. Теорія і практика компетентнісно орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів природничих дисциплін: монографія. Рівне: О. Зень, 2020. 440 с.

ISBN 978-617-601-347-1

Книга присвячена проблемі впровадження компетентнісного підходу в систему екологічної освіти у вищій школі. Піднімаються питання концептуальних підходів екологічної освіти задля сталого розвитку. Наголошується на важливості набуття екологічної компетентності майбутніми учителями природничих дисциплін у процесі професійної підготовки. У монографії розкриваються теоретичні основи та організаційно-методичні засади екологічної підготовки майбутніх педагогів до реалізації екологічної освіти і виховання учнівської молоді.