Природоохоронне законодавство та екологічне право

Денисюк Н. В. Природоохоронне  законодавство  та  екологічне  право. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів: Українські технології, 2016. 216 c.

Навчальний посібник охоплює загальні питання природоохоронного законодавства, екологічного права; нормативно-правові основи охорони і захисту довкілля та основи міжнародного права навколишнього природного середовища. Практикум містить практичні завдання різного характеру, тести, ситуаційні задачі, кросворди, список літературних джерел до кожної з тем, перелік електронних ресурсів, словник основних понять і термінів тощо.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться законодавством у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

ISВN 978-966-345-306-4