Новини та події

Вручення дипломів

28 червня 2021 року відбувся урочистий захід - вручення дипломів бакалаврам спеціальності 014 Середня освіта (Біологія).

Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти з отриманням диплома бакалавра середньої освіти, вчителя біології! Бажаємо подальших успіхів і чекаємо на навчання в магістратурі.

Захист кваліфікаційних робіт

Сьогодні відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "бакалавр". Здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) перевершили самі себе. Вони проявилися як справжні педагоги, які апробовують і впроваджують у шкільну практику найцікавіші і найактуальніші досягнення педагогічної теорії і практики.

Кафедра природничих наук з методиками навчання щиро вітає успішним захистом і запрошує до вступу в магістратуру за предметними спеціальностями 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Каришинські читання

27-28 травня 2021 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка традиційно відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІIІ Каришинські читання).

У роботі конференції взяли участь не лише викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ, а й здобувачі другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки), які збагатилися цінною інформацією з актуальних проблем природничої освіти.

Практичні заняття на робочому місці вчителя

До підготовки здобувачів за освітньою програмою "Середня освіта (Природничі науки)" активно залучаються вчителі-практики. У травні було проведено практичні заняття з дисципліни "Методика навчання природничих наук у старшій школі" безпосередньо на робочому місці вчителя - в закладах загальної середньої освіти, де викладають інтегрований курс "Природничі науки".

Гостьова лекція в Житомирському державному університеті імені Івана Франка

21 травня 2021 у межах проєкту «Запрошені професори» Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулася гостьова лекція завідувачки кафедри природничих наук з методиками навчання проф. Грицай Н.Б. з теми «Застосування технології «майстерня» у навчанні біології» для здобувачів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 014.06 Середня освіта (Хімія) другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Пані Наталія ознайомила слухачів із іноваційними технологіями навчання у закладах середньої освіти, зокрема з освітньою технологією «майстерня».

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Цьогоріч кафедрі природничих наук з методиками навчання випала гарна нагода долучитися до організації та проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», присвяченої 150-річчю з дня народження Володимира Гнатюка.

Сторінки