Зустріч, присвячена пам’яті відомого українського методиста Надії Юріївни Матяш

На природничо-географічному факультеті СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулася зустріч – спогади, присвячені пам’яті відомого українського методиста, вчителя, наставника, кандидата педагогічних наук, провідного наукового співробітника відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України Матяш Надії Юріївни.

На заході були присутні колеги, друзі, учні з різних куточків України, родина Надії Юріївни, ректор СумДПУ імені А.С. Макаренка – проф. Юрій Лянной, завідувачі кафедр природничо-географічного факультету, методисти, студенти, вчителі, з якими тісно співпрацювала Надія Юріївна.

На зустріч було запрошено завідувачку кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ проф. Грицай Н.Б., яка висловила свої погляди про науковий доробок Матяш Н.Ю. та її внесок у розвиток вітчизняної методики навчання біології і запропонувала під час підготовки майбутніх учителів біології в ЗВО детальніше ознайомлювати їх із сучасними вченими-методистами та їхніми науковими доробками.  

З презентацією про життя та науковий доробок Надії Юріївни Матяш можна познайомитися за посиланням - https://pgf.sspu.edu.ua/.../seminar_matyash_nyu_4c1eb.pdf

Пам'ять про Матяш Надію Юріївну буде жити в її наукових та методичних працях, у її учнях, друзях та колегах. Детальніше тут.