Проблеми та перспективи розвитку природничої освіти

5 квітня 2023 року в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку природничої освіти», яка об’єднала науковців і педагогів – ентузіастів своєї справи, які щиро вболівають за природничу освіту.

На пленарному засіданні було ґрунтовно розкрито цілу низку актуальних проблем природничої освіти.

Завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання доктор педагогічних наук, професор Грицай Н.Б. взяла участь у пленарному засіданні. Тема її доповіді стосувалася дидактичних казок та їх застосуванню в природничій освіті як засобу стимулювання пізнавального інтересу учнів.

Про досягнення вітчизняної біотехнології розповіли представники Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, перша заступниця директора з наукової роботи Світлана КОВТУН, здобувачка вищої освіти третього (освітньо-наукового) ступеня Оксана ЛИЗОГУБ та асистентка кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції Миколаївського національного аграрного університету Ірина ЛЮТА.

Особливості практичного компонента професійної підготовки майбутніх фахівців розкрила доктор педагогічних наук, професор кафедри будівництва та професійної освіти Полтавського державного аграрного університету Валентина ОНІПКО.

Методику проведення тренінгів у підготовці майбутніх учителів біології та основ здоров’я детально обґрунтувала доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор, декан природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка Руслана РОМАНЮК.

Доктор педагогічних наук, завідувачка кафедри біології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Ольга МЕХЕД ознайомила з особливостями використанням освітніх практик здоров’язбереження у STEM-освіті.

Практичним досвідом застосування інтерактивних симуляцій у навчанні біології з учасниками конференції поділилася кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; Народний учитель України, учитель біології Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука Волинської області Галина ЯГЕНСЬКА.

Конкретні технології самоменеджменту презентувала доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Університету Григорія Сковороди в Переяславі Ольга ШАПРАН.

Ще на конференції говорили про навчання першій домедичній допомозі (кандидат педагогічних наук, директор Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради Олена СОЛОДОВНИК), про міжнародні освітні студії у професійній підготовці майбутніх учителів природничих наук (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олена ЗАДОРОЖНА), про використання е-платформи MOZAIK у навчанні біології (здобувачка магістерського ступеня спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Університету Григорія Сковороди в Переяславі Маргарита АТАМАНЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Людмила ДОВГОПОЛА) та ін.

Щиро дякуємо організаторам конференції за такий змістовний і цікавий захід!

Працюймо для розвитку та вдосконалення природничої освіти! Разом до Перемоги!