Науково-природничі читання

2 квітня 2024 року викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання психолого-природничого факультету РДГУ та студенти спеціальностей 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) взяли участь у Науково-природничих читаннях – 2024 «Наукові відкриття XX–XXI століття: досвід та тенденції розвитку природничих наук в Україні та світі: глобальний, національний та регіональний аспекти», проведених на базі КЗВО «Рівненська медична академія».

Виступи на пленарному засіданні були присвячені перспективам розвитку природничої освіти в Україні, використанню штучного інтелекту в професійній діяльності, підготовку фахівців-хіміків у закладах вищої освіти, особливості та перспективи культивування in vitro видів роду Carlina L., виявлення потенційно токсичних ціанобактерій у водних екосистемах, вплив сучасних світових тенденцій на розвиток хімічної промисловості.

Актуальні проблеми формування природничо-математичної компетентності здобувачів освіти було обговорено на секційному засіданні (модератор - д.пед.н., проф., завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання Наталія ГРИЦАЙ).

Дякуємо колегам з Рівненської медичної академії за запрошення та плідну співпрацю!