Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини

Кафедра природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету разом із колегами з Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка були співорганізаторами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини», проведеної на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і присвяченої його сторічному ювілею.

Учасники конференції представили доповіді про інноваційні технології методичної підготовки майбутніх учителів біології, вплив медико-соціальних чинників на якість освітнього процесу, перспективи використання технології WebQuest в умовах дистанційної освіти, розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології з використанням технології «майстерня» та ін.

У роботі конференції взяли участь не лише викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ, а й магістранти спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Дякуємо колегам з Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за ідею конференції та можливість презентувати свої наукові доробки.

Сподіваємось на подальшу співпрацю!!!