Конкурс студентських наукових робіт з методики навчання біології

21-22 квітня 2021 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з методики навчання природничо-математичних дисциплін. На конкурс представлено 103 роботи від 114 учасників із 23 закладів вищої освіти України. Рецензування робіт виконували 26 докторів і 26 кандидатів наук із 16 ЗВО України. За результатами попереднього рецензування до участі в підсумковій конференції було запрошено 27 авторів наукових робіт.

Магістрантка 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Рівненського державного гуманітарного університету Якимчук Оксана Сергіївна виборола І місце з науковою роботою "Педагогічна ефективність технології "майстерня" на уроках біології в 6 класі" (науковий керівник - проф. Грицай Н.Б.).

Крім того, в ІІ етапі  конкурсу брали участь Березовська Тетяна Олександрівна, магістрантка 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) з роботою "Розвиток критичного мислення учнів 8 класу на уроках біології" (4 місце) та Верхогляд Наталія Володимирівна, магістрантка 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) з роботою магістрантка «Реалізація особистісно орієнтованого підходу під час проведення екскурсій у природу» (8 місце).

Детальніше про конкурс: https://fmf.udpu.edu.ua/nauka/vseukrainskyi-konkurs-studentskykh-naukovykh-robit-z-metodyky-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-dystsyplin