Екологічні нормативи якості води річок в межах Рівненської області

Мельник В.Й. Екологічні нормативи якості води річок в межах Рівненської області: монографія. Рівне: О. Зень, 2015. 290 с. 

     У монографії на основі  багаторічних (1964-2007) власних досліджень та фондових матеріалів проведений комплексний аналіз якості води річок в сучасний та ретроспективний періоди, надана їх екологічна оцінка, встановлені оптимальні та допустимі екологічні нормативи, які інтегруються з нормативною базою Європейських країн. Запропоновано нові критерії оцінки якості поверхневих вод та заходи щодо оптимізації системи екологічного моніторингу. Рекомендовано для наукових працівників, спеціалістів науково – дослідних установ, магістрантів, аспірантів, докторантів і викладачів вищих навчальних закладів, до використання в навчальному процесі при підготовці спеціальностей “Біологія” та “Екологія і охорона навколишнього середовища”.