Захист кваліфікаційних робіт

Сьогодні відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "бакалавр". Здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) перевершили самі себе. Вони проявилися як справжні педагоги, які апробовують і впроваджують у шкільну практику найцікавіші і найактуальніші досягнення педагогічної теорії і практики.

Кафедра природничих наук з методиками навчання щиро вітає успішним захистом і запрошує до вступу в магістратуру за предметними спеціальностями 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).