Семінар з академічної доброчесності

14 грудня 2020 року для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) проведено семінар з теми "Академічна доброчесність у підготовці майбутніх учителів природничих наук".

На семінарі виступила проф. Грицай Н.Б., яка детально розповіла здобувачам про дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та виконання наукових робіт, про особливості перевірки кваліфікаційних робіт на текстові запозичення та її результати у випускників цього року. Студенти мали нагоду поставити низку запитань щодо написання магістерської роботи, правильного цитування наукових праць, оформлення літературних джерел та ін.