Акредитація ОП "Біологія та здоров'я людини"

На засіданні НАЗЯВО від 15.12.2020 р. (протокол № 24 (41)) прийняте рішення про акредитацію освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

Щиро вітаємо гаранта - Наталію Богданівну Грицай, професора, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри природничих наук з методиками навчання та весь колектив кафедри і бажаємо міцного здоров'я та подальших професійних успіхів!