Академічна мобільність у дії

У лютому 2024 року розпочалася реалізація програми академічної мобільності між Рівненським державним гуманітарним університетом і Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка.

Здобувачі вищої освіти ГНПУ вибрали для вивчення навчальну дисципліну "Методика навчання природознавства" освітньої програми "Середня освіта (Природничі науки)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку викладає завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ докторка педагогічних наук, професорка Грицай Наталія Богданівна.

Лекція з теми "Особливості вивчення інтегрованих курсів природничої освітньої галузі у Новій українській школі" відбувалась у змішаній формі: здобувачі вищої освіти РДГУ навчались в аудиторії, а здобувачі вищої освіти ГНПУ - онлайн.

Така академічна мобільність дає можливість студентам ознайомитись із освітнім процесом в іншому ЗВО, специфікою методики навчання викладачів університетів-партнерів, здобути нові знання та досвід, а також налагодити співпрацю зі своїми ровесниками з інших регіонів України.