Методика навчання біології

Грицай Н. Б. Методика навчання біології: навчальний посібник. Львів: Новий світ, 2000, 2019. 312 с.

ISBN 978-617-7519-35-4

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та інших спеціальностей, які вивчають дисципліну «Методика навчання біології». Посібник присвячений основним питанням методики навчання біології в закладах загальної середньої освіти. У посібнику розкрито зміст лекцій, подано плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, методичні задачі, тематику курсових робіт, глосарій, завдання до іспиту тощо.

Навчальний посібник буде корисним не лише для студентів природничих спеціальностей, а й для вчителів біології, методистів, викладачів методичних дисциплін закладів вищої освіти.